Hajdúsági Diabetesz Egyesület 1992. március 27.-én alakult egyesületté, előtte mint klub működött 10-15 fővel. Az 1992. március 27.-én megtartott alakuló ülésen Dr. Neuwirth Gyula Főorvos Úr javaslatára a 20 fő klubtag  egyhangúlag úgy döntött, hogy egyesületté alakul. A klubtagok örömmel üdvözölték azt a lehetőséget, hogy ezentúl egyesületi formában működhetnek tovább.
Megválasztották az első és új vezetőségüket: 
elnök: Sápi Zoltánné
titkár: Balog János
gazdasági ügyintéző: Csukás Béláné
elnökségi tagok: Bara Gábor, Juhász Kálmánné, Dr. Bánszki Tamásné, Szabó Imréné

Az ő vezetésükkel az alapító okirat és az alapszabályzat elfogadásával még nagyobb lendületet vett a munka. Fő feladat volt a tagtoborozás, az oktatás és a prevenció. A dinamikusan  fejlődő taglétszámnak köszönhetően egy év után új székhely után kellett nézni, mert már 100 fő  fölötti összejövetelek is voltak. A tagság tagdíjat fizetett, egy jelképes összeget, és úgy határoztunk, hogy nyitott szervezet leszünk, rendezvényeinket bárki látogathatja, meghallgathatja.
Havi rendszerességgel ( hó utolsó csütörtök) találkoztunk és értékes orvosi előadásokat hallgatva gyarapítottuk a cukorbetegségről ismereteinket.
Együtt működtünk a MACOSZ-al, kialakítottuk partner kapcsolatunkat a Záhonyi és Nyíregyházi sorstárs egyesületekkel.

Működésünket a tagdíjak és akkori Tanácsi adományok fedezték.

1995. áprilistól Sápi Zoltánné betegsége miatt új elnök, Dr. Csomós Józsefné vette át az irányítást a régi vezetőséggel. Tanácsadónk és segítőnk továbbra is Dr. Neuwirth Gyula  a Kenézy Gyula Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztály Főorvosa maradt.
Folytattuk a megkezdett és jól bevált munkát: előadásokat szerveztünk, de már nemcsak orvosit, hanem betegjogi, pszhiológiai, szociológiai témákban is. Szerveztünk és ma is szervezzük a kiscsoportos beteg oktatatást 10-15 fővel, főleg az újonnan belépő tagoknak.
További szervezetekkel alakítottunk ki jó, partneri kapcsolatot, szerveztünk tapasztalatcsere programokat pl. Győrbe, Pécsre stb.

Működésünket egy-két  pályázaton nyert összeg nagyban segítette, főleg a ,,Soros” pályázatok voltak segítségünkre.