Hajdúsági Diabetesz Egyesület 1992. március 27.-én alakult egyesületté, előtte mint klub működött 10-15 fővel. Az 1992. március 27.-én megtartott alakuló ülésen Dr. Neuwirth Gyula Főorvos Úr javaslatára a 20 fő klubtag  egyhangúlag úgy döntött, hogy egyesületté alakul. A klubtagok örömmel üdvözölték azt a lehetőséget, hogy ezentúl egyesületi formában működhetnek tovább.
Megválasztották az első és új vezetőségüket: 
elnök: Sápi Zoltánné
titkár: Balog János
gazdasági ügyintéző: Csukás Béláné
elnökségi tagok: Bara Gábor, Juhász Kálmánné, Dr. Bánszki Tamásné, Szabó Imréné

Az ő vezetésükkel az alapító okirat és az alapszabályzat elfogadásával még nagyobb lendületet vett a munka. Fő feladat volt a tagtoborozás, az oktatás és a prevenció. A dinamikusan  fejlődő taglétszámnak köszönhetően egy év után új székhely után kellett nézni, mert már 100 fő  fölötti összejövetelek is voltak. A tagság tagdíjat fizetett, egy jelképes összeget, és úgy határoztunk, hogy nyitott szervezet leszünk, rendezvényeinket bárki látogathatja, meghallgathatja.
Havi rendszerességgel ( hó utolsó csütörtök) találkoztunk és értékes orvosi előadásokat hallgatva gyarapítottuk a cukorbetegségről ismereteinket.
Együtt működtünk a MACOSZ-al, kialakítottuk partner kapcsolatunkat a Záhonyi és Nyíregyházi sorstárs egyesületekkel.

Működésünket a tagdíjak és akkori Tanácsi adományok fedezték.

1995. áprilistól Sápi Zoltánné betegsége miatt új elnök, Dr. Csomós Józsefné vette át az irányítást a régi vezetőséggel. Tanácsadónk és segítőnk továbbra is Dr. Neuwirth Gyula  a Kenézy Gyula Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztály Főorvosa maradt.
Folytattuk a megkezdett és jól bevált munkát: előadásokat szerveztünk, de már nemcsak orvosit, hanem betegjogi, pszhiológiai, szociológiai témákban is. Szerveztünk és ma is szervezzük a kiscsoportos beteg oktatatást 10-15 fővel, főleg az újonnan belépő tagoknak.
További szervezetekkel alakítottunk ki jó, partneri kapcsolatot, szerveztünk tapasztalatcsere programokat pl. Győrbe, Pécsre stb.

Működésünket egy-két  pályázaton nyert összeg nagyban segítette, főleg a ,,Soros” pályázatok voltak segítségünkre.


A Hajdúsági Diabetesz Egyesület 17 éve működik Debrecen városában. A 10 fővel alakult egyesület az egyik legrégebben működő helyi civil szervezet, ami mára több mint 150 taggal büszkélkedhet.

Amennyiben Önnek vagy cukorbeteg rokonának, ismerősének tanácsra, segítségre lenne szüksége az Ön közelében elő cukorbeteg mentoraink szívesen állnak rendelkezésére.

Hétfőtől - Péntekig 16.00-20.00 óra között a
+36-30/750-7544
normál percdíjas telefonszámon.

KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet
Belgyógyászati Osztály

Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla utca 2-26.
Telefon: 52/511-873

Rendel:
- Dr. Neuwirth Gyula 9-15 óráig
e-mail:
- Dr. Vámos Árpád 9-15 óráig
email:

Laboratórium: hétfőtől - péntekig 7.30-15.00
Laboreredmény: 52/511-873 délutáni órákban